Privacy Verklaring

we ❤ small independent shops

Privacy Verklaring

Als klant van ons is het vanzelfsprekend dat wij gegevens van u verwerken om onze diensten uit te kunnen voeren. In deze privacy verklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u klant bij ons bent en/of gebruik maakt van onze website/shop en waarom wij deze gegevens verwerken en hoe wij hiermee uw gebruikservaringen verbeteren.

De privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van Home Society B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Home Society B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Home Society B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Grondslag van de verwerking

Home Society B.V. moet de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een of meerdere van de grondslagen uit artikel 6 van de EU-AVG, rechtmatigheid van de verwerking. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken op grondslag 1b: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst (waar u als klant bij betrokken bent als partij) en grondslag 1f: het behartigen van de gerechtvaardigde belangen.

Home Society B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–          Uw voor- en achternaam

–          Uw adresgegevens

–          Uw telefoonnummer

–          Uw e-mailadres

–          Uw BTW nummer

–          Uw betaal- en bankgegevens

–          Uw IP-adres

 

Doeleinden

De gegevens die Home Society B.V. verzamelt en verwerkt, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u als klant hebben, het bestellen en verzenden van de producten en de administratieve processen die daarbij komen kijken. Daarnaast verwerken wij gegevens om beter inzicht in onze klanten te krijgen, website-optimalisatie en het versturen van gerichte mailingen. Hieronder wordt nog het e.e.a. uiteengezet.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon/bedrijfsgegevens te verstrekken. Door middel van een asterisk (*) wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Home Society B.V. of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

 

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Home Society B.V. of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

 

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Home Society B.V. of beveiligde interne systemen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Social Media

Home Society B.V. maakt gebruik van Social Media voor het plaatsen van advertenties van hun producten. U kunt het privacy beleid raadplegen van de social media waarop wij actief zijn.

 

Logistiek / Distributie

Home Society B.V. maakt voor haar logistiek en distributie gebruik van diverse  dienstverleners. Wij delen met deze dienstverleners enkel uw afleveradres, welke noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van hun diensten. Betreffende dienstverleners hanteren hun eigen privacy beleid en verklaringen. Privacy beleid van deze dienstverleners is o.a. te toetsen via hun eigen website.

Wij zien er bij onze selectie van  dienstverleners op toe dat deze zich conformeren aan wet en regelgeving op het gebied van privacy.

 

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze nieuwsbrieven via de externe dienst Mailchimp. Uw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@homesociety.nl

U vindt het privacy beleid van Mailchimp op www.mailchimp.com

 

Delen met anderen

De verstrekte informatie wordt verder niet met derden gedeeld met uitzondering van applicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze webshop. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Bewaartermijnen

Home Society B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Aansprakelijkheid

Alle informatie en diensten aangeboden op deze website worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Home Society B.V. kan geen garanties geven met betrekking tot de juistheid van de informatie op de website.

Home Society B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor schade geleden door:

–          Het niet beschikbaar of bereikbaar zijn van de website

–          Het via de een externe hyperlink bezoeken van de website

–          Onvolledige of foutieve informatie/prijzen op de website

–          Afwijkende levering van goederen

 

Veranderingen

Dit privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website/shop. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te raadplegen.

 

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Home Society B.V. van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.

U kunt uw verzoek sturen naar info@homesociety.nl

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

 

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, verzoekt Home Society B.V. u hierbij eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als niet gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden, is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@homesociety.nl

 

Contactgegevens

Home Society B.V., 1e Poellaan 6, 2161 LB, Lisse

T +31 – 0252 760760, F +31 – 0252 760777, E info@homesociety.nl

www.homesociety.nl